AVG-wetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in de volksmond ook wel de nieuwe privacywet genoemd, geldt vanaf 25 mei. Ondanks dat we een vriendengroep zijn, en niet geregistreerd zijn,  is de AVG-wetgeving ook voor ons van toepassing. We registreren alleen de noodzakelijke persoonsgegevens.

Ledenlijst:
Deze wordt vanuit het bestuur door de secretaris beheerd. Deze is op de website met ingang van 25 mei niet meer aanwezig. Een actueel overzicht kan per mail toegezonden worden.
In de ledenlijst zijn de volgende gegevens opgenomen: voornaam, achternaam, bijnaam, adres & woonplaats, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer en eventueel functie. De ledenlijst wordt op een beveiligde PC bewaard.

Foto’s:
Omdat indien personen op foto’s herkenbaar zijn, vallen deze ook onder de AVG-wetgeving.
Als er (groeps) foto's gemaakt worden die op de site komen en je zou daar bezwaar tegen hebben, geef dat dan door aan de webmaster, of nog beter ga dan niet op de foto. Dit geldt voor zowel leden- als niet leden. Hou rekening bij het fotograferen van personen met de privacy-wetgeving; er moet toestemming verleend worden door degene die gefotografeert of gefilmd wordt. Op de web-site zullen uitsluitend foto's worden geplaatst waarvan aangenomen kan worden dat er geen bezwaar is. 

Notulen:
Hierin worden uitsluitend voornamen opgenomen. Hierdoor zijn de notulen niet herleidbaar naar persoongegevens en vallen hierdoor niet onder de AVG-wetgeving. Deze notulen zijn in het afgeschermde deel middels een inlogcode bereikbaar. Het wachtwoord zal periodiek veranderd worden.